Om oss

Roger Tennebø: Psykoterapeut med flere års erfaring fra det private helsevesen og spesialist helsetjenesten som terapeut og leder. Han har en bred utdannelse som omfanger ulike deler av behandling. 9 års utdannelse på høyskole/ universitet som består av : sosiologi, psykologi, sosialt arbeid, kultur og kommunikasjon. Roger vil i TerapiBergen tilby individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler, gruppeterapi og workshops. Kontakt: post@terapibergen.no

Hallbjørg Hage: Psykologspesialist og psykodramaterapeut. Hallbjørg har flere års erfaring i arbeid med rusmisbrukere og i PPT. Hun har bred erfaring med gruppearbeid og veiledning. Hallbjørg vil i TerapiBergen drive med gruppeterapi, workshop samt tilby veiledning inn mot bedrifter og foretak innen det offentlige og private markedet. Kontakt: post@terapibergen.no

Siv Torin: Har mastergrad i dramapedagogikk og er nettopp ferdig med to års veileder utdannelse ved Haraldsplass Høgskole (vid). Siv arbeider også som skuespiller og har medvirket i en rekke filmer og reklamefilmer. Siv medvirker for tiden i TV3 sin storsatsing Aber Bergen. Hun har drevet med ulike former for dramaterapeutisk arbeid som forumteater og teater-i-undervisningen. Her blir publikum invitert inn i teaterstykker, som tar for seg provoserende og aktuelle tema. Siv driver også med musikk og figurerer i bandet kvit skit. Hun har god erfaring med klinisk arbeid.
Siv vil i TerapiBergen tilby individualsamtaler, parsamtaler, gruppeterapi og workshops. Kontakt: post@terapibergen.no

Petter Moss: Gestaltterapeut, utdannet ved NGI i Oslo/Stavanger. Petter har lang erfaring med arbeid i spesialisthelsetjenesten og har i flere år arbeidet ved døgninstitusjoner som behandler i "terapeutisk samfunn"(bor sammen med klienter). Petter har lang erfaring i arbeid med klienter som sliter med bl.a angst, bekymringer, depresjon, lavt selvbilde. Petter vil i TerapiBergen tilby individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler, gruppeterapi og workshops. Kontakt: post@terapibergen.no

Tove Nøss: Vernepleier, familieterapeut og psykodramaterapeut. Tove har i snart 40 år jobbet med mennesker som av ulike årsaker sliter i livet sitt. Hun har masse erfaring i å behandle rusmisbrukere og har flere år som leder ved Floen kollektivet. Tove har og lang erfaring som veileder for institusjoner og behandlere innen rus og psykiatri. Tove vil i TerapiBergen tilby individualsamtaler, parterapi, familiesamtaler, gruppeterapi, workshops og veiledning inn mot bedrifter og foretak innen det offentlige og private markedet. Kontakt: post@terapibergen.no

Kristine Helbekkmo: Psykoterapeut med sosialfaglig bakgrunn som sosionom og veileder. Kristine er for tiden under utdanning til Gestaltterapeut. Kristine har jobbet innen rus, psykiatri og barnevern, både som miljøterapeut og avdelingsleder, og har god erfaring med å jobbe med mennesker i krise. Kristine vil i TerapiBergen tilby individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler, gruppeterapi og workshops. Kontakt: post@terapibergen.no